Povodom Dana Europe organiziran online festival europskog filma

U povodu Dana Europe Predstavništvo EK u španjolskoj je u suradnji s Veleposlanstvima zemalja clanica EU akreditiranima u španjolskoj organiziralo online festival europskog filma "Festival de Cine Europeo". U okviru programa, uz ostale europske filmove, možete vidjeti i hrvatski film „Zvizdan“ Dalibora Matanica. Besplatan pristup filmovima putem platforme Filmin, od 1. - 10. svibnja 2020. godine, može se ostvariti putem poveznice: https://ec.europa.eu/spain/events/20200429_euday-filmin_es

Priopćenja