Podvodna arheološka baština Republike Hrvatske predstavljena u Rimu, u San Marinu i na Malti

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Rimu osmislilo je i provelo projekt Lungomare Mediterraneo, posvećen promociji podvodne arheološke baštine Republike Hrvatske.
Projekt je proveden organizacijom triju konferencija, u Rimu, San Marinu i na Malti, uz sudjelovanje eksperata iz Hrvatske, Cipra, Grčke, Francuske, Italije, Malte, San Marina i Slovenije. Sve tri konferencije organizirao je VRH Rim u suradnji s nacionalnim parterima  i s predstavništvima Europske komisije.
Na konferenciji u Rimu održanoj 26. listopada 2022. u uvodnim su se izlaganjima veleposlaniku RH Jasenu Mesiću pridružili veleposlanici Cipra, Grčke, Francuske i Slovenije, kao i zamjenica šefa Predstavništva EK u Rimu, dok su stručna predavanja održali eksperti iz navedenih zemalja te iz Italije.
Konferencija u San Marinu održana je 12. prosinca 2022., uz stručna predavanja eksperata iz Hrvatske i San Marina. Konferenciju su otvorili veleposlanik RH Jasen Mesić i ministar obrazovanja i kulture Republike San Marino Andrea Beluzzi.
Konferenciju na Malti održanu 27. veljače, organiziranu u suradnji s malteškom agencijom za kulturu Malta Heritage i uz potporu Predstavništva Europske komisije na Malti, otvorili su veleposlanik Jasen Mesić i ministar baštine, umjetnosti i lokalne uprave Republike Malte Owen Bonnici.
Na svim je konferencijama stručna izlaganja održao viši konzervator arheolog u Odjelu za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Jurica Bezak, na temu podmorskih arheoloških nalazišta u arhipelagu otoka Palagruže, predstavivši hrvatska dostignuća i odnos prema podvodnoj kulturnoj baštini.
Kao popratni događaj na svim je konferencijama postavljena fotografska izložba Hrvatskog restauratorskog zavoda pod naslovom Podmorska arheološka nalazišta u arhipelagu otoka Palagruže.
Projekt je realiziran uz financijsku potporu MVEP RH, temeljem natječaja za projekte kulturne promidžbe i javne diplomacije koji provodi Samostalni sektor za javnu i kulturnu diplomaciju, informiranje i odnose s javnošću.

Pisane vijesti