Vlada RH: Natjecaj za prodaju nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske prikupljanjem

Vlada RH: Natjecaj za prodaju nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o prodaji nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom Republike Hrvatske objavio je Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske prikupljanjem pisanih ponuda.

Vlada RH: Natjecaj za prodaju nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o prodaji nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom Republike Hrvatske objavio je Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske prikupljanjem pisanih ponuda. Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte u Bosni i Hercegovini da se tekst predmetnog Javnog natjecaja može pronaci klikom na sljedeci link: http://www.imovina-hr.hr/imovina/di.nsf/wi?OpenForm

Priopćenja