Obracanje ministra vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske na III. gospodarskom forumu Caritasa biskupske konferencije Bosne i Hercegovine .

Obracanje ministra vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske na III. gospodarskom forumu Caritasa biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Sarajevo, 18. rujna 2009.

Vaša eminencijo, poštovani kardinale, Puljicu, monsignore Rajic, cijenjeni uzvanici, dame i gospodo, Osobita mi je cast i zadovoljstvo što Vas mogu pozdraviti u ime Vlade Republike Hrvatske i uputiti Vam srdacne pozdrave predsjednice Vlade RH gospode Jadranke Kosor. Želio bih posebno zahvaliti Caritasu Biskupske konferencije BiH i Katolickoj crkvi u Bosni i Hercegovini koji su me pozvali na ovaj Forum. Kroz citavu tegobnu povijest hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, Katolicka crkva bila je i ostala luconoša nade i vjere u bolje sutra. Svecenici i redovnici, vec stoljecima brižno skrbe za vjeru i blagostanje naših ljudi u Bosni i Hercegovini. Cuvaju i pronose vjeru u povratak i ostanak Hrvata u BiH. Poticu i grade, vjeru u uspjeh i jedinstvo hrvatskog naroda, vjeru da ujedinjeni zajedno, predani i odani - Bogu i covjeku, Hrvati u Bosni i Hercegovini mogu prijeci sve prepreke, prevladati sve teškoce i ocuvati svoj identitet. Isto tako, želio bih zahvaliti Hrvatskom Kulturnom Društvu „Napredak“ te Udruzi „Prsten“ kao suorganizatorima ovog Foruma. Naposljetku, iznimno mi je drago što se na pocetku ovog Gospodarskog foruma mogu obratiti ovako velikom broju okupljenih gospodarstvenika i poduzetnika. Vi svojim radom i poslovnim uspjesima stvarate nove vrijednosti stoga ste dragocjen stup svakog društva i svake države. Dame i gospodo, Dinamicno i razvijeno gospodarstvo temelj je stabilnosti i prosperiteta društva, u njemu se zrcali snaga odredene države i blagostanje naroda koji u njoj živi. Vjera, pa tako i vjera u uspjeh uz predani rad, obrazovanje, inventivnost i inovativnost, glavni su recepti svakog pozitivnog iskoraka u gospodarstvu. Ovo je vec treci Forum kojemu je cilj okupiti predstavnike gospodarstva u BiH, i to je ono što posebno veseli. Razmjenom mišljenja i iskustava, zajednickim snagama želite stvoriti što povoljnije ozracje za razvoj poduzetništva. U tom smislu, želio bih posebno istaknuti poduzetnike iz Udruge bosanskih Hrvata "Prsten" s kojima smo u proteklih godinu dana uspostavili konstruktivan dijalog o mogucnostima unaprjedenja gospodarske ali i svih drugih oblika suradnje izmedu Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kad je rijec o našoj politici prema BiH, stav Hrvatske je jasan i nedvosmislen: podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet BiH, podržavamo konstitutivnost i jednakopravnost sva tri naroda, podržavamo ona rješenja koja ce osigurati da institucije BiH efikasno funkcioniraju, a to su zapravo rješenja koja ce osigurati i europsku buducnost BiH. O potrebi ocuvanja suverenosti i teritorijalni cjelovitosti BiH necu trošiti rijeci jer je to nešto što bi u meduvremenu svima trebalo biti jasno. A kad kažem da Hrvatska podržava konstitutivnost i jednakopravnost sva tri naroda, onda mislim da sva tri naroda imaju jednako pravo na Bosnu i Hercegovinu. To podrazumijeva njihovu ravnomjernu zastupljenost u institucijama na lokalnoj i nacionalnoj razini. To podrazumijeva uvažavanje njihova glasa i njihovih interesa u postupcima odlucivanja. To podrazumijeva i ravnopravnu ukljucenost u proces ustavnih reformi. To podrazumijeva stvaranje pretpostavki za održivi povratak svih izbjeglih koji se žele vratiti u BiH. I to, naravno, podrazumijeva da tako nije samo na papiru nego i u praksi. Pitat cete se možda zašto sve to posebno naglašavam. A moj odgovor glasi da, nažalost, još uvijek ima onih kojima to nije posve jasno. Susretao sam se sa brojnim sugovornicima koji su mi pokušavali objasniti kako neki od konstitutivnih naroda u BiH nemaju alternative te stoga imaju vece pravo na BiH nego neki drugi! A ja sam im odgovorio, i vjerujem kako je to naša zajednicka poruka svima koji imaju slicne dileme: Bosna i Hercegovina u jednakoj mjeri pripada svim svojim konstitutivnim narodima, bez obzira na to kako se oni zvali. Taj i slicni primjeri samo potvrduju da ne možemo dovoljno puta ponoviti kako je BiH domovina Hrvata. I da im ta domovina jednako pripada. Hrvatska ce sa svoje strane, naravno, strogo vodeci racuna da se ni na koji nacin ne miješa u unutarnja pitanja BiH – i dalje brinuti za Hrvate u BiH. Potvrduje to, uostalom, i odluka hrvatske Vlade da financijska i gospodarska kriza kojom je pogodena i Hrvatska, nece utjecati na materijalnu pomoc namijenjenu Hrvatima u BiH. Briga za ocuvanje hrvatskoga bica u BiH od strateškog je interesa za Hrvatsku. To je, uostalom, naša ustavna i medunarodna obveza. To je bila i ostat ce konstanta naše politike prema BiH. To je jasno opredjeljenje Vlade Republike Hrvatske, i to je nešto što posebno leži na srcu novoj predsjednici hrvatske Vlade Jadranki Kosor. Dame i gospodo, dragi ucesnici Foruma, Rekao sam kako Hrvatska podržava uspostavu funkcionalnih institucija u BiH. štoviše, Hrvatske je spremna, gdje god je to moguce, pomoci da se takav dogovor i postigne.Medutim, svjesni smo kako odgovornost za postizanje tog dogovora leži prvenstveno u rukama legitimnih predstavnika triju konstitutivnih naroda. Povijest nas uci - takav dogovor nije ni lako ni jednostavno postici, ali povijest nas takoder uci da ništa nije nemoguce. Zato pozivam Hrvate u BiH da budu jedinstveni i složni u pregovorima o buducnosti BiH. Jer samo jedinstveni i složni možete poluciti pozitivan ishod kakav svi ocekujemo. Znam da uoci izbora nece biti lako krenuti u tom smjeru, ali kao što sam vec rekao – gdje ima volje, ima i puta. A taj put – i to je poruka koju vam želim posebno uputiti – ukljucuje otvorenu i konstruktivnu suradnju s predstavnicima medunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Naravno, ta suradnja mora voditi ka izgradnji Bosne i Hercegovine na zdravim temeljima. Temeljima koji ce u punoj mjeri obuhvatiti vitalne interese hrvatskog naroda u BiH. Dame i gospodo, Jedinstvo Hrvata u BiH ne ocekujemo samo kad je rijec o rješavanju važnih unutarnjopolitickih pitanja BiH, nego i kad je rijec o promicanju europske i euroatlantske buducnosti BiH. Od Hrvata u BiH ocekujemo da budu predvodnici etabliranja europskih i euroatlantskih vrijednosti u BiH. Hrvatska je clanica NATO-a i nakon dogovora o nastavku naših pregovora o clanstvu u EU, ubrzo ce zauzeti i svoje zasluženo mjesto u europskoj obitelji. Stoga snažno podržavamo i clanstvo BiH u Europskoj uniji i NATO-u, Spremni smo staviti na raspolaganje sva svoja iskustva i znanja stecena u procesu pregovora i preuzimanju pravne stecevine EU. Poznato je da uz politicke kriterije za clanstvo u Europskoj uniji treba ispuniti i one gospodarske. Naime, upravo je gospodarska integracija jedan od temeljnih stupova na kojem je sazdana sama ideja europskog zajedništva. A ta je ideja nezamisliva bez slobodnog kretanja ljudi, roba, kapitala i usluga. Hrvatska duboko vjeruje u nacela slobodnog tržišnog gospodarstva. Protekcionizam nije rješenje za aktualne ekonomske probleme s kojima se svijet, ali i naša regija trenutno suocava. Tako je npr. CEFTA pomogla zemljama Srednje i Istocne Europe u pripremi za sudjelovanje na unutarnjem tržištu EU. A ja sam uvjeren da ce pomoci i zemalja Jugoistocne Europe u pripremi za clanstvo u EU. Važno je naglasiti kako ovaj Gospodarski forum, medu ostalim pokazuje i dinamicnosti poslovne zajednice Hrvata u BiH. Gospodarski prosperitet i politicki subjektivitet, povezani su „zakonom spojenih posuda“. Na tom tragu treba jacati svijest da onaj narod koji svoju snagu crpi iz zdravog i konkurentnog poduzetništva, utemeljenog na društvu znanja i inovacijama, može i u puno vecoj mjeri zaštiti svoj identitet te izboriti sva druga prava koja mu pripadaju. Dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, Americki predsjednik Kennedy jednom je prigodom rekao: "Iz svakog tmurnog oblaka nevolje probija se tracak nade; a jedino što je izvjesno jest da ništa nije nepromjenjivo.“ Metaforicki se ta poruka može prenijeti na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Koliko god su vaše tegobe na ovim prostorima, dragi bosanskohercegovacki Hrvati, u prošlosti bile teške, nema razloga ne vjerovati u vedriju perspektivu. Organizacijom ovog Gospodarskog foruma potvrdujete kako prepoznajete znakove vremena. Kako prepoznajete važnost gospodarskoga razvoja i poduzetništva za opstanak i snaženje položaja i uloge hrvatskog naroda u BiH. Kako prepoznajete nužnost za novim pristupima i okvirima za rješavanje problema u Bosni i Hercegovini. To je ujedno znak vaše politicke zrelosti. A ja vam zakljucno želim poruciti kako cete u Hrvatskoj imati cvrst oslonac na putu kojim ste krenuli. S novim elanom i vjerom u uspjeh – ništa nije nepromjenjivo i nemoguce. Na kraju, još jednom zahvaljujem organizatorima na prilici da se obratim ovom skupu, želim vam uspješan i plodotvoran rad. Hvala vam lijepa na pozornosti!

Priopćenja