OBJAVA O PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRACA

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini hrvatskim državljanima, na temelju clanka 17. stavak 2. Zakona o popisima biraca (Narodne novine 19/07) daje OBJAVU O PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRACA Pozivaju se na prethodnu registraciju u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini: - biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a trajnije borave u inozemstvu, - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su prebivalište u inozemstvu (npr. iz Austrije došli živjeti u Bosnu i Hercegovinu), - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su mjesto prebivališta unutar države (npr. iz Mostara došli živjeti u Sarajevo) - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu upisani u popis biraca, kako bi mogli glasovati na izborima za predsjednika RH.

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini hrvatskim državljanima, na temelju clanka 17. stavak 2. Zakona o popisima biraca (Narodne novine 19/07) daje OBJAVU O PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRACA Pozivaju se na prethodnu registraciju u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini: - biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a trajnije borave u inozemstvu, - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su prebivalište u inozemstvu (npr. iz Austrije došli živjeti u Bosnu i Hercegovinu), - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su mjesto prebivališta unutar države (npr. iz Mostara došli živjeti u Sarajevo) - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu upisani u popis biraca, kako bi mogli glasovati na izborima za predsjednika RH. Prethodnu registraciju biraca za glasovanje u inozemstvu biraci mogu obaviti u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske na cijem konzularnom podrucju imaju prebivalište ili boravište u Bosni i Hercegovini najkasnije 14 dana prije dana odredenog za održavanje izbora. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti prethodnu registraciju. Zahtjev za prethodnu registraciju biraca podnosi se ( pismeno, usmeno ili telefonom) svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u terminu od 09 do 15 sati i to u: - Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Sarajevu, Konzularni odjel, Skenderija 17, ( tel. 033 651 451, 033 442 591, fax 033 650 328 ) - Generalnom konzulatu Republike Hrvatske Mostar, Zagrebacka 8 ( tel. 036 316 630, 036 315 631, fax 036 315 630 ) - Generalnom konzulatu Republike Hrvatske Banja Luka, M. Kranovica 1, ( tel. 051 348 800, 051 348 802, fax 051 304 000 ) - Konzulatu Republike Hrvatske Tuzla, Kazan mahala 1, ( tel. 035 258 360, 035 258 330, fax 035 258 350 ) Biraci bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ce se na dan izbora zateci u Republici Hrvatskoj trebaju se prethodno registrirati pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj koje vodi popis biraca prema mjestu njihovog boravka u RH, ali tek nakon raspisivanja izbora. Pregled popisa biraca s prebivalištem u Republici Hrvatskoj dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva uprave www.uprava.hr , a za birace bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i s prebivalištem u Gradu Zagrebu u Središnjoj evidenciji popisa biraca i biraca upisanih u popis biraca Grada Zagreba putem www.zagreb.hr Za prethodnu registraciju potrebno je predociti važecu hrvatsku putnu ispravu ili osobnu iskaznicu, domovnicu ili rješenje o stjecanju hrvatskog državljanstva. Za dodatne informacije obratite se nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske.

Priopćenja