Najava održavanja konzularnog dana u Malmöu

Najava održavanja konzularnog dana u Malmöu koji ce se održati u subotu, 28. sijecnja 2017. (2017-01-28), od 09:00 do 13:00 h u prostorijama HD "Jadran", Husie Kyrkoväg 100; 212 38 Malmö.

Priopćenja