Konferencija predsjednika parlamenata država EU u Stockholmu

Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebic s izaslanstvom boravio je od 13. do 15. svibnja 2010. u Stockholmu na redovitoj Konferenciji predsjednika parlamenata država clanica EU, na kojoj se raspravljalo o novoj ulozi nacionalnih parlamenata u sustavu europskog odlucivanja nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora te o uskladivanju njihovih aktivnosti s radom Europskog parlamenta i Europske komisije.

Parlamentarna izaslanstva – medu kojima i izaslanstva Hrvatske, Makedonije i Turske kao država kandidatkinja za clanstvo u EU - raspravljala su i o izazovima koje radu parlamenata donose nove tehnologije, o posljedicama financijske krize na rad parlamenata, te o buducnost meduparlamentarne suradnje na globalnoj razini.

Priopćenja