Ovjere potpisa

OVJERA POTPISA, OVJERA PRESLIKE IZVORNIKA Sukladno clanku 9. Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (NN 6/74, 47/90 i 72/94) za ovjeru potpisa u Veleposlanstvu osim osobne prisutnosti stranke ciji se potpis ovjerava nužan je i original njezine važece hrvatske putovnice, ili original važece hrvatske osobne iskaznice. Pristojba za ovjeru iznosi 14,00 USD po potpisu. Platežno sredstvo su iskljucivo osobni cekovi ili nalozi za uplatu (money order). U nedostatku originala važece hrvatske putovnice, ili važece hrvatske osobne iskaznice, ovjeru potpisa molimo zatražite pred javnim bilježnikom (notary public), a zatim nadovjeru medunarodnim pecatom Apostille: Office of the Secretary, D.C. Notary Commissions & Authentications Section 441 4th St. N.W. (One Judiciary Square) Washington, D.C. 202-727-3117

Priopćenja