Carinske povlastice

UPUTA ZA DOBIVANJE POTVRDE O BORAVKU U INOZEMSTVU (CARINSKE POTVRDE) ZAPRIMAJU SE SAMO ORIGINALI ILI OVJERENI PRESLICI ISPRAVA. PODNOSITELJ ZAHTJEVA MORA BITI DRŽAVLJANIN RH. Potrebne isprave: - POPUNJEN I POTPISAN OBRAZAC "Zahtjev za izdavanje potvrde o boravku u inozemstvu" - DOKAZ O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU (VAŽECA PUTOVNICA) - ISPRAVA KOJA DOKAZUJE ADRESU U SAD-u (americka vozacka dozvola) - DOKAZ O NEPREKIDNOM BORAVKU U SAD-u OD NAJMANJE 1 GODINE PRIJE PRESELJENJA U RH (potvrda o placenom porezu, potvrdu socijalnog osiguranja, potvrdu poslodavca o zaposlenju…). Konzularna naknada za izdavanje Potvrde iznosi 82,00 USD prema tar. br 74. i 80. Zakona o upravnim pristojbama. Platežno sredstvo su iskljucivo cekovi ili money order. VAŽNA NAPOMENA: O POVLASTICI ODLUCUJE CARINARNICA PREMA MJESTU PREBIVALIšTA. ROK OD 12 MJESECI ZA KORIšTENJE POVLASTICE RACUNA SE OD DATUMA PRESELJENJA U REPUBLIKU HRVATSKU. Više informacija o uvozu osobnih stvari u Republiku Hrvatsku možete pronaci na web stranici Carinske uprave Republike Hrvatske: www.carina.hr, odnosno na ovom linku.

Priopćenja