Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva: Hrvatska 2010 - Društvo utemeljeno na znanju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa organizira Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva koji ce se održati u Splitu od 7. do 10. svibnja 2007.

DRUGI KONGRES HRVATSKIH ZNANSTVENIKA IZ DOMOVINE I INOZEMSTVA HRVATSKA 2010. – DRUšTVO UTEMELJENO NA ZNANJU Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa organizira Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva koji ce se održati u Splitu od 7. do 10. svibnja 2007. Drugi kongres nastavak je nastojanja u povezivanju i umrežavanju hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva zapocetih na Prvome kongresu održanom od 15. do 19. studenoga 2004. u Zagrebu i Vukovaru, te njihovom ucinkovitijem ukljucivanju u izgradnju Hrvatske kao društva utemeljena na znanju. Zadaca je Kongresa postavljanje osnova za ugradnju znanja i istraživanja u sustavni okvir znanstvenoga, gospodarskog, kulturnog i politickog razvoja Hrvatske. Cilj je Kongresa izrada temeljnih smjernica, uputa i konkretnih akcijskih planova razvoja Hrvatske, kao društva utemeljenoga na znanju, za razdoblje do 2010. godine. U radu Drugoga kongresa posebice ce biti otvorena prigoda mladim znanstvenicima da ravnopravno sudjeluju u plenarnim i sekcijskim izlaganjima i raspravama te dadu nove poticaje i prinose razvoju znanosti. Sve potrebne informacije o radu Kongresa te prijavni obrazac mogu se naci na internet stranici www.kongres-znanstvenika.hr.

Priopćenja