Javni natjecaj za prijavu programa i projekata hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi za 2015. g.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na svojoj web-stranici objavio je Javni natjecaj za prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2015. godinu. http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/natjecaj/113/objavljen-javni-natjecaj-za-programe-i-projekte-hrvatskog-iseljenistva-u-juznoj-americi-i-republici-juznoj-africi-za-2015-godinu Za sve daljnje upite ljubazno molimo da kontaktirate VRH Brazilija putem e-maila croemb.brasilia@mvep.hr Tekst natjecaja Opisni obrazac Obrazac proracuna Obrazac životopisa Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za hrvatsko iseljeništvu u JA i RJA, 2015. god. Okružnica veleposlanstvima RH o raspodjeli financijskih sredstava za hrvatsko iseljeništvo u JA i RJA za 2015. god.

Priopćenja