Priopcenje za javnost Mvpei 1/08

Povodom preuzimanja predsjedanja Europskom Unijom od strane Republike Slovenije, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske upucuje slovenskim kolegama cestitke i najbolje želje za uspješnim obnašanjem te visoke i odgovorne uloge. Ministarstvo ujedno izražava zadovoljstvo najavom Republike Slovenije kako ce jedan od prioriteta njezinog predsjedanja biti aktivnosti na daljnjem proširenju Unije, u sklopu cega ocekujemo i uspješan nastavak pregovora o pristupanju Republike Hrvatske u Europsku uniju. Pozdravljajuci novo predsjedništvo, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija istodobno želi ukazati na osobit znacaj cinjenice da ono dolazi u razdoblju kada predstoji snažno djelovanje na dodatnom jacanju zajednicke vanjske i sigurnosne politike Europske Unije, posebice u trenutku u kojem prostor jugoistocne Europe išcekuje rješenje preostalih otvorenih pitanja, na nacin koji ce osnažiti demokratsku stabilnost, uzajamno povjerenje i suradnju, kao i euroatlantsku perspektivu ovog dijela Europe, uz uvažavanje interesa svih naroda i na korist jedinstva i jacanja zajednicke politike EU, te ocuvanja nacela kooperativnosti u medunarodnim odnosima. Pritom ce od posebnog znacenja biti potpora slovenskog predsjedništva nastojanjima država u tom dijelu Europe za daljnjim približavanjem Europskoj Uniji i ostvarivanjem njihovih eurointegracijskih težnji. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija takoder izražava ocekivanje da ce Republika Hrvatska tijekom slovenskog predsjedanja nastaviti i ubrzati pristupne pregovore s Europskom unijom, što ce biti važan korak naprijed u ispunjavanju hrvatskih planova i ocekivanja glede kvalitete pregovora i ulaska u Europsku uniju. Daljnji napredak Republike Hrvatske u eurointegracijskom procesu znacajno ce pridonijeti stabilnosti i ukupnom boljitku podrucja jugoistocne Europe, te ce ujedno predstavljati dodatni motiv drugim državama Procesa stabilizacije i pridruživanja za poduzimanje svih reformi nužnih za uskladivanje sa standardima Europske unije. .

Povodom preuzimanja predsjedanja Europskom Unijom od strane Republike Slovenije, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske upucuje slovenskim kolegama cestitke i najbolje želje za uspješnim obnašanjem te visoke i odgovorne uloge. Ministarstvo ujedno izražava zadovoljstvo najavom Republike Slovenije kako ce jedan od prioriteta njezinog predsjedanja biti aktivnosti na daljnjem proširenju Unije, u sklopu cega ocekujemo i uspješan nastavak pregovora o pristupanju Republike Hrvatske u Europsku uniju. Pozdravljajuci novo predsjedništvo, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija istodobno želi ukazati na osobit znacaj cinjenice da ono dolazi u razdoblju kada predstoji snažno djelovanje na dodatnom jacanju zajednicke vanjske i sigurnosne politike Europske Unije, posebice u trenutku u kojem prostor jugoistocne Europe išcekuje rješenje preostalih otvorenih pitanja, na nacin koji ce osnažiti demokratsku stabilnost, uzajamno povjerenje i suradnju, kao i euroatlantsku perspektivu ovog dijela Europe, uz uvažavanje interesa svih naroda i na korist jedinstva i jacanja zajednicke politike EU, te ocuvanja nacela kooperativnosti u medunarodnim odnosima. Pritom ce od posebnog znacenja biti potpora slovenskog predsjedništva nastojanjima država u tom dijelu Europe za daljnjim približavanjem Europskoj Uniji i ostvarivanjem njihovih eurointegracijskih težnji. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija takoder izražava ocekivanje da ce Republika Hrvatska tijekom slovenskog predsjedanja nastaviti i ubrzati pristupne pregovore s Europskom unijom, što ce biti važan korak naprijed u ispunjavanju hrvatskih planova i ocekivanja glede kvalitete pregovora i ulaska u Europsku uniju. Daljnji napredak Republike Hrvatske u eurointegracijskom procesu znacajno ce pridonijeti stabilnosti i ukupnom boljitku podrucja jugoistocne Europe, te ce ujedno predstavljati dodatni motiv drugim državama Procesa stabilizacije i pridruživanja za poduzimanje svih reformi nužnih za uskladivanje sa standardima Europske unije. Po prvi puta predsjedništvo Unijom preuzima jedna nova clanica iz petog vala proširenja. Još jednom cestitajuci na ovom postignucu, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija izražava uvjerenje da ce slovensko predsjedanje na najbolji nacin potvrditi kako nove države clanice mogu u europskom duhu u cijelosti preuzimati obveze koje proizlaze iz clanstva u Europskoj uniji. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija takoder izražava ocekivanje da ce zadržavanjem dobre i dodavanjem dodatne dinamike u pregovorima s Hrvatskom, Republika Slovenija znacajno doprinijeti ukupnim hrvatsko-slovenskim odnosima.

Priopćenja