Priopcenje za javnost

Priopcenje za javnost Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH broj 289/06 U povodu priopcenja Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj i razlicitih izjava i interpretacija po pitanju hrvatskog zašticenog ekološko-ribolovnog pojasa (ZERP-a), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija podsjeca da je Hrvatski sabor dana 3. lipnja 2004. godine donio Odluku o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranu u kojoj je utvrdeno da ce provedba ZERP-a u odnosu na clanice Europske unije zapoceti nakon zakljucenja Ugovora o partnerstvu u ribarstvu izmedu Europske zajednice i Republike Hrvatske. Dan kasnije, 4. lipnja 2004. godine, održan je trilateralni sastanak izmedu predstavnika Republike Hrvatske, Talijanske Republike i Republike Slovenije u Bruxellesu u prisustvu predstavnika Europske komisije, na kojemu je hrvatska strana obavijestila o Odluci koju je dan ranije donio Hrvatski sabor.

Priopcenje za javnost Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH broj 289/06 U povodu priopcenja Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj i razlicitih izjava i interpretacija po pitanju hrvatskog zašticenog ekološko-ribolovnog pojasa (ZERP-a), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija podsjeca da je Hrvatski sabor dana 3. lipnja 2004. godine donio Odluku o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranu u kojoj je utvrdeno da ce provedba ZERP-a u odnosu na clanice Europske unije zapoceti nakon zakljucenja Ugovora o partnerstvu u ribarstvu izmedu Europske zajednice i Republike Hrvatske. Dan kasnije, 4. lipnja 2004. godine, održan je trilateralni sastanak izmedu predstavnika Republike Hrvatske, Talijanske Republike i Republike Slovenije u Bruxellesu u prisustvu predstavnika Europske komisije, na kojemu je hrvatska strana obavijestila o Odluci koju je dan ranije donio Hrvatski sabor. Takav slijed dogadaja jasno potvrduje da o Odluci Hrvatskog sabora nisu vodeni pregovori niti je na sastanku potpisan ikakav sporazum. U skladu s diplomatskom praksom potpisan je Zapisnik (eng. Agreed Minutes) kojim se potvrduje da je obavijest hrvatske strane primljena k znanju. Zapisnik je dakle dokument u kojem se konstatirao sadržaj razgovora. Utoliko su potpuno neutemeljena tumacenja da je rijec o eventualno pravno obvezujucem sporazumu. Na sastanku je takoder potvrdena spremnost svih sudionika da nastave dijalog, te je upravo Republika Hrvatska koristila brojne prilike kako bi se pokrenuli pregovori o Ugovoru o partnerstvu u ribarstvu izmedu Europske zajednice i Republike Hrvatske i na taj nacin uredili odnosi i pravila u Jadranu, u skladu s ribolovnom politikom Europske unije radi osiguranja ravnopravnog položaja hrvatskih ribara i u cilju trajne zaštite ribolovnog bogatstva Jadrana. Rezultate sastanka u Bruxellesu 4. lipnja 2004. godine pozdravilo je i Europsko Vijece svojim zakljuccima. I u screening reportu (za poglavlje 13 Ribarstvo) izrijekom govori o tome da je "ova odluka (tj. Odluka Hrvatskog sabora) primljena k znanju na trojnom sastanku izmedu RH, Italije i Slovenije uz prisustvo Komisije, 4. lipnja 2004. godine." U meduvremenu, Republika Hrvatska je stekla status kandidata za punopravno clanstvo u Europskoj uniji i otvorila pregovore, što znaci da je nadišla status tzv. trecih zemalja s kojima Unija potpisuje Ugovor o partnerstvu u ribarstvu. Novi i statusno viši položaj Republike Hrvatske otvorio je potrebu da se i odluka o ZERP-u razmotri u novim okolnostima o cemu je, slijedomsastanka Vijeca za stabilizaciju i pridruživanje,otvoren diplomatski dijalog s europskom partnerima i Europskom komisijom. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija temeljem ovakvog objektivnog cinjenicnog stanja ne može prihvatiti interpretacije koje bi mogle znaciti pokušaj ogranicavanja prava institucija RH na donošenje odgovornih i suverenih odluka u svezi ribolova u Jadranu, vodeci racuna o zaštiti hrvatskih ribolovnih i ekoloških interesa. Republika Hrvatska ostaje spremna sva pitanja u vezi korištenja i zaštite ribolovnog i ekološkog bogatstva Jadrana rješavati u duhu dobrosusjedstva, dijaloga i europskih standarda. Ivana Crnic, glasnogovornica

Priopćenja