13. Novogodišnji humanitarni sajam

Humanitarni novogodišnji sajam Na Gospodarskom razstavišcu u Ljubljani je 25. studenog o.g. održan 13. novogodišnji Bazar koji tradicionalno organizira Slovenska medunarodna udruga žena – SILA (Slovenian International Ladies Association), u koju su ukljucene supruge stranih diplomata i gospodarskih predstavnika. Na Bazaru su clanice SILA-e u humanitarne svrhe prodavale proizvode, umjetnicka djela, hranu, odjecu, unikatne rucne radove, koji su tipicni za njihove države. Ove godine je na Bazaru sudjelovalo 35 država, medu njima i Hrvatska sa svojim štandom, koji je vodila supruga hrvatskog veleposlanika u Sloveniji, gda. Marijana Kujundžic.

Humanitarni novogodišnji sajam Na Gospodarskom razstavišcu u Ljubljani je 25. studenog o.g. održan 13. novogodišnji Bazar koji tradicionalno organizira Slovenska medunarodna udruga žena – SILA (Slovenian International Ladies Association), u koju su ukljucene supruge stranih diplomata i gospodarskih predstavnika. Na Bazaru su clanice SILA-e u humanitarne svrhe prodavale proizvode, umjetnicka djela, hranu, odjecu, unikatne rucne radove, koji su tipicni za njihove države. Ove godine je na Bazaru sudjelovalo 35 država, medu njima i Hrvatska sa svojim štandom, koji je vodila supruga hrvatskog veleposlanika u Sloveniji, gda. Marijana Kujundžic. Hrvatski štand je ove godine poduprlo 17 donatora: Energoplan, Pliva, Ledo, Dalmacijavino, Rovita, Gavrilovic, Vindija, Lura, Podravka, Franck, Jamnica, Saponija, Zvijezda, Krašcommerce, Hrvatska turisticka zajednica, Kristal Podhraški i slikar mag. Mario Kezic, inace i ministar savjetnik za kulturu u Hrvatskom veleposlanstvu. Sredstva, skupljena pomocu Bazara, SILA ce namijeniti za poboljšanje životnih uvjeta invalida i beskucnika, za ljetovanje siromašne djece i za socijalno ugrožene obitelj. Projekti ce se izvoditi u Hrastniku, Kranju, Ljubljani, Mariboru, škofjoj Loki, Trbovlju i Zagorju. Gda. Marijana Kujundžic i Veleposlanstvo RH u Ljubljani željeli bi ovom prigodom zahvaliti svim donatorima i suradnicima na dobroj volji i pomoci pri organizaciji i radu na ovogodišnjem Bazaru te, naravno, i svima onima koji su svojom kupovinom omogucili da se skupi što više sredstava za humanitarne ciljeve.

Priopćenja