Dobrotvorna dražba umjetničkih radova za obnovu glazbene škole Fran Lhotka u Sisku