7. Gosticevi dani

7. Gosticevi dani U spomen na opernoga pjevaca Jožeta Gostica zapoceli su tradicionalni "7. Gosticevi dani" organizirani u suradnji izmedu Kulturnoga društva Jože Gostic iz Homca i Društva prijatelja Zagrebacke opere iz Zagreba.

7. Gosticevi dani U spomen na opernoga pjevaca Jožeta Gostica zapoceli su tradicionalni "7. Gosticevi dani" organizirani u suradnji izmedu Kulturnoga društva Jože Gostic iz Homca i Društva prijatelja Zagrebacke opere iz Zagreba. Svecanost je zapocela 3. ožujka koncertom u SNG Operi i baletu u Ljubljani na kojemu su solisti dviju opernih kuca iz Ljubljane i Zagreba izveli cuvene operne arije, a nastavila se sutradan u Slovenskoj filharmoniji izvedbom operete Karla Zellera "Pticar". Potom je dana 5. ožujka s pocetkom u 11 sati u crkvi Marijina rodenja u Homcu pored Domžala priredena Sveta misa u pocast Gosticu. Misu je predvodio dr. France Perko, nadbiskup u miru. U toj prigodi Slovenski komorni zbor pod ravnanjem dr. Mirka Cudermana izveo je Brucknerovu "Misu br.2 u e-molu". Iste veceri u Kulturnom domu «Franca Bernika» u Domžalama uprilicen je svecani koncert solista Opere HNK-a iz Zagreba te SNG Opere i baleta iz Ljubljane. Proslava se nastavlja 9. ožujka u Ljubljani kada ce SNG Opera i balet-Ljubljana izvesti Verdijevu "Traviatu", a završit ce 16. ožujka u HNK-u u Zagrebu svecanim koncertom opernih arija koju ce izvesti slovenski i hrvatski operni solisti.

Priopćenja