15. Novogodišnji humanitarni sajam

15.humanitarni novogodišnji sajam u Ljubljani Na Gospodarskom razstavišcu u Ljubljani je 29. studenog o.g. održan 15. jubilarni novogodišnji Bazar koji tradicionalno organizira Slovenska medunarodna udruga žena – SILA (Slovenian International Ladies Association), u koju su ukljucene supruge stranih diplomata i gospodarskih predstavnika. Na Bazaru su clanice SILA-e u humanitarne svrhe prodavale proizvode, umjetnicka djela, hranu, odjecu, unikatne rucne radove, koji su tipicni za njihove države. Ove godine je na Bazaru sudjelovalo preko 30 država, medu njima i Hrvatska sa svojim štandom, koji je vodila supruga vojnoga atešea u Sloveniji, gda. Ksenja Krulic.

15.humanitarni novogodišnji sajam u Ljubljani Na Gospodarskom razstavišcu u Ljubljani je 29. studenog o.g. održan 15. jubilarni novogodišnji Bazar koji tradicionalno organizira Slovenska medunarodna udruga žena – SILA (Slovenian International Ladies Association), u koju su ukljucene supruge stranih diplomata i gospodarskih predstavnika. Na Bazaru su clanice SILA-e u humanitarne svrhe prodavale proizvode, umjetnicka djela, hranu, odjecu, unikatne rucne radove, koji su tipicni za njihove države. Ove godine je na Bazaru sudjelovalo preko 30 država, medu njima i Hrvatska sa svojim štandom, koji je vodila supruga vojnoga atešea u Sloveniji, gda. Ksenja Krulic. Hrvatski štand je i cjelokupnu akciju ove godine su Ledo, Dalmacijavino, Rovita, Gavrilovic, Vindija, Dukat, Podravka, Franck, Jamnica, Saponija, Zvijezda, Krašcommerce, Hrvatska turisticka zajednica, Kristal Podhraški i Interina Sredstva, skupljena pomocu Bazara, SILA ce namijeniti za poboljšanje životnih uvjeta U varstveno-delovnom centru Kranj, Društvu invalida iz Slovenskih Konjica i drugim pojedincima i invalidima s posebnim potrebama. Gda. Ksenja Krulic i Veleposlanstvo RH u Ljubljani željeli bi ovom prigodom zahvaliti svim donatorima i suradnicima na dobroj volji i pomoci pri organizaciji i radu na ovogodišnjem Bazaru te, naravno, i svima onima koji su svojom kupovinom omogucili da se skupi što više sredstava za humanitarne ciljeve.

Priopćenja