Vlp Tina Krce na seminaru „Inicijativa pojas i put“

Dana 13. studenoga 2019., veleposlanica Tina Krce sudjelovala je na prvom seminaru Centra za znanstvenu i gospodarsku diplomaciju (CSCD) o Inicijativi pojas i put. Na seminaru je vlp Krce, u okviru panela s kolegama veleposlanicima, izlagala o hrvatsko-kineskim odnosima u kontekstu Inicijative, s naglaskom na povezivost, ujedno jednim od prioriteta HRPRES 2020. Seminar je održan u danskom Parlamentu, a medu govornicima je bio i Martin Lidegaard, predsjednik Odbora za vanjsku politiku dk Parlamenta.

Priopćenja