Vecer hrvatske kulture u Aalborgu

Dana 24. veljace 2020., na inicijativu danske podružnice Udruge hrvatskih studenata u inozemstvu, organizirana je Vecer hrvatske kulture u Aalborgu. Na ovom dogadaju, veleposlanica Tina Krce održala je prigodan govor, predstavila prioritete hrvatskog Predsjedanja Vijecem Europske Unije te s hrvatskim i ostalim medunarodnim studentima na Sveucilištu u Aalborgu, razgovarala o odnosima Republike Hrvatske i Kraljevine Danske i drugim EU temama. Na dogadaju su sudjelovali i Vedran Sušic, direktor Ureda HTZ-a za Skandinaviju te Lasse Frimand Jensen, predstavnik opcine Aalborg.

Priopćenja