Seminar Hrvatski jezik, njegov status i djelovanje kroz vrijeme

U suradnji Veleposlanstva i Instituta za prekokulturne i regionalne studije Humanistickog fakulteta Sveucilišta u Kopenhagenu, te uz potporu Službe za javnu diplomaciju MVEP, u Kopenhagenu je 14. studenog 2013. održan medunarodni znanstveni seminar Hrvatski jezik, njegov status i djelovanje kroz vrijeme (Hrvatski, 24. službeni jezik EU). Dana 15. studenog u gradicu Jyllinge održan je u suorganizaciji Veleposlanstva, Hrvatske kulturne udruge u Danskoj i Župe Jyllinge, cjelovecernji glasovirski koncert Berislava Arlavija.

U suradnji Veleposlanstva i Instituta za prekokulturne i regionalne studije Humanistickog fakulteta Sveucilišta u Kopenhagenu, te uz potporu Službe za javnu diplomaciju MVEP, u Kopenhagenu je 14. studenog 2013. održan medunarodni znanstveni seminar Hrvatski jezik, njegov status i djelovanje kroz vrijeme (Hrvatski, 24. službeni jezik EU). Svrha ovog seminara je bila prikazati presjek povijesti i djelovanja hrvatskog jezika od prvih pisanih tragova do današnjeg dana i nastanke i uporabu razlicitih hrvatskih pravopisa, od renesansnog razdoblja do sadašnjeg trenutka. Takoder, ovaj seminar je bio prigoda i za rasprave na temu upliva globalizacijskih procesa na razvoj i uporabu jezika, posebno tzv. malih jezika, uz predstavljanje danske prakse zaštite vlastitog jezika i kulture. Ovim seminarom, kao i koncertnim nastupima hrvatskog pijanista Berislava Arlavija, Veleposlanstvo je završilo ciklus aktivnosti iz domene javne diplomacije kojima je tijekom ove godine obilježen ulazak Hrvatske u EU. Glavni panelisti na seminaru su bili: prof. dr. Mateo Žagar (Filozofski fakultet, Sveucilište Zagreb), s temom Korijeni i razvoj hrvatskog jezika, prof. dr. Aida Vidan (Jezikoslovni fakultet, Sveucilište Harvard, SAD), s temom Jezik, državnost, kultura: Hrvatski i pitanje identiteta, prof. dr. Krešimir Micanovic (Filozofski fakultet, Sveucilište Zagreb), s temom Suvremeni hrvatski jezik, Pontus Lindgren (jezikoslovni fakultet, Sveucilište Uppsala, švedska), s temom Znacaj ilirskog pokreta za suvremeni hrvatski jezik, Sabine Kirchmeier-Andersen (Dansko vijece za jezik), s temom Danski jezik u EU, te prof. Martin Madsen (Institut za prekokulturne i regionalne studije, Kopenhagen), s temom Globalizacija i hrvatski jezik. Nakon završetka radnog dijela seminara održan je prigodni domjenak s glasovirskim koncertom hrvatskog umjetnika srednjeg naraštaja Berislava Arlavija, koji je tom prigodom izveo djela hrvatskih i svjetskih skladatelja Brune Bjelinskog, Franza Liszta, Claudea Debussyja i Stjepana šuleka. Dana 15. studenog u gradicu Jyllinge održan je takoder, u suorganizaciji Veleposlanstva, Hrvatske kulturne udruge u Danskoj (www.hkuud.dk) i Župe Jyllinge, cjelovecernji glasovirski koncert Berislava Arlavija.

Priopćenja