Sastanak Veleposlanice Krce s rektorom Sveucilišta u Aarhusu

U cetvrtak, 6. veljace 2020. godine, veleposlanica Republike Hrvatska Tina Krce posjetila je Sveucilište u Aarhusu, gdje je imala vrlo konstruktivan sastanak s rektorom Sveucilišta, Brianom Bechom Nielsenom. Tema sastanka bila je dogovaranje nastavka aktivne suradnje i dijaloga izmedu Sveucilišta i Republike Hrvatske. U pratnji veleposlanice Krce bio je pocasni konzul Republike Hrvatske u Aarhusu, Jakob Østervang.

Priopćenja