Predavanje veleposlanice Tine Krce studentima Tehničkog Sveučilišta Danska

Na inicijativu i poziv prof. Charlotte Posselt, veleposlanica Tina Krce održala je, putem Teams platforme, predavanje studentima Tehničkog Sveučilišta Danska u sklopu predmeta Međunarodno poslovanje. Tema predavanja bila je „Doing Business With…“, a veleposlanica Krce studentima uvodno govorila o Hrvatskoj te predstavila Hrvatsku kao pouzdanog poslovnog partnera. Za vrijeme interaktivnog dijela predavanja, studenti su brojnim pitanjima pokazali velik interes za temu. Kao follow-up predavanja, studenti će raditi projekte na temu,  u sklopu predmeta.Priopćenja