Obavijest o izborima za Europski parlament

Izbori za clanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske održat ce se u nedjelju, 25. svibnja 2014. godine. Biracka mjesta u diplomatskim misijama i konzularnim uredima otvorena su od 7.00 do 19.00 sati (po lokalnom vremenu). Glasovanje u Danskoj održat ce se u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Kopenhagenu, Sotorvet 5,1. Pregled, dopuna i ispravak podataka upisanih u registar biraca može se napraviti zakljucno do srijede 14. svibnja 2014. godine. Uvid u registar biraca ostvaruje se na internetskim stranicama Ministarstva uprave: http://www.uprava.hr/default.aspx?id=13948 Uvjet za ostvarivanje prava na glasovanje je: Prethodna registracija – za birace koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj (obrazac u pdf-u možete pronaci ovdje) Aktivna registracija – za birace koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj (obrazac u pdf-u možete pronaci ovdje) Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u inozemstvu, zahtjev za prethodnu registraciju podnose u najbližoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu. Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za aktivnu registraciju podnose u najbližoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, odnosno nadležnom uredu državne uprave u Republici Hrvatskoj, ako na dan izbora borave u Republici Hrvatskoj. Zahtjevi za prethodnu i aktivnu registraciju mogu se podnositi osobno, putem pošte, faksa 0045 33 91 71 31 ili e-maila: denmark@mvep.hr Za dodatne informacije gradani se mogu obratiti na broj telefona 0045 33 91 90 95. U svim slucajevima podnositelj zahtjeva mora vlastorucno potpisati zahtjev. Kada se zahtjev šalje putem pošte, faksa ili e-maila (skenirano) podnositelj zahtjeva mora priložiti i presliku valjanog identifikacijskog dokumenta (hrvatska putovnica ili osobna iskaznica). Zahtjevi za prethodnu i aktivnu registraciju mogu se podnositi zakljucno sa srijedom, 14. svibnja 2014. godine. Zahtjev za aktivnu registraciju Zahtjev za prethodnu registraciju

Priopćenja