O virtualnim pricama na hrvatskim granicama

Podrucje na desnoj obali Dunava, kojeg se na društvenim mrežama naziva „Liberlandom“, nalazi se u podrucju razgranicenja izmedu Republike Hrvatske i Republike Srbije, a hrvatska policija i nad tim podrucjem provodi legitimne mjere nadzora i brine o zaštiti interesa Republike Hrvatske. Granica izmedu Republike Hrvatske i Republike Srbije još je uvijek predmet pregovora izmedu dvije države. U ovom trenutku je desna obala Dunava pod nadzorom hrvatske policije, a lijeva pod nadzorom srbijanskih vlasti, iako se velika podrucja Republike Hrvatske nalaze na lijevoj strani Dunava, kao što su se i nalazila u trenutku raspada bivše SFRJ i nastanka novih država 1991. g. Nakon konacnog utvrdivanja granicne crte izmedu Republike Hrvatske i Republike Srbije, te kada svaka strana preuzme svoje posjede s druge strane Dunava, otklonit ce se sve nejasnoce o tocnom smjeru protezanja državne granice. U svakom slucaju, neovisno o tome što granica još nije konacno utvrdena, u tom podrucju ne postoji nicija zemlja (terra nullius) koja bi mogla biti predmet zaposjedanja (okupacije) od strane nekog treceg. Svi koji žele posjetiti podrucja u neposrednoj blizini podrucja razgranicenja Hrvatske i Srbije na desnoj obali rijeke Dunava moraju se pridržavati hrvatskih zakona i EU propisa, prije svega onih odredbi koje ureduju prelazak granice i kretanje u blizini državne granice. Lipanj, 2015 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

Priopćenja