Gospodarski odnosi

Gospodarski odnosi Imajuci u vidu cinjenice da Nizozemska zastupa Hrvatsku u 'izbornoj skupini' pri Svjetskoj banci i Medunarodnom monetarnom fondu, da je ulaganjem 'Heinekena' u 'Karlovacku pivovaru' 2003.g zauzela trece mjesto na listi najvecih stranih ulagaca te da u okviru financijske pomoci namijenjene tranzicijskim tržištima predstavlja drugog 'EU donatora' (poslije Njemacke), svakako ukazuje na važnost i razinu bilateralnih gospodarskih odnosa. Medutim pored uspješno ostvarene institucionalne suradnje, trgovinska razmjena izmedu dvije zemlje još uvijek nije polucila željene rezultate. Nizozemski izvoz u RH u 2003 g. dosegao je iznos od preko 312 mil. eura dok hrvatski izvoz u Nizozemsku i dalje opada te je u istoj godini iznosio svega 38 mil. eura. S obzirom na velicinu hrvatskog tržišta, vlastitu proizvodnju i razinu tehnološkog razvitka, Nizozemska unapredenje gospodarske suradnje s Hrvatskom prvenstveno vidi u sektoru poljoprivrede, zaštite okoliša, brodogradnje i drvopreradivacke industrije. Jednako tako pitanje turisticke promidžbe i suradnje otvara niz novih mogucnosti jer Hrvatska je u nekoliko nizozemskih uglednih tjednika i mjesecnika proglašena jednom od 'top destinacija' za ljeto 2004.g. U tom kontekstu aktivno sudjelovanje Nizozemske kao zemlje veoma razvijenog financijsko-bankarskog sustava, preko programa pomoci, a posebno kroz skoro otvaranje tvz. 'pre-accession' programa usmjerenih prilagodbi hrvatskog gospodarstva EU zakonodavstvu, samo ce ojacati njenu gospodarsku prisutnost u procesu jacanja hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva te stvaranju uvjeta za moguca ulaganja.

Priopćenja