Posjet izaslanstva Fakulteta politickih znanosti Sveucilišta u Zagrebu i Sveucilišta Vern Republici Indoneziji

U zajednickoj organizaciji Veleposlanstva Republike Indonezije u Republici Hrvatskoj, Fakulteta politickih znanosti Sveucilišta u Zagrebu, Sveucilišta Vern, dvaju indonezijskih sveucilišta (Sveucilište u Bandar Lampungu i Sveucilište Warmadewa na Baliju) i Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, izaslanstvo od 17 hrvatskih sveucilišnih nastavnika i istraživaca s dvaju zagrebackih sveucilišta borave u posjetu Indoneziji od 19. lipnja do 3. srpnja 2019. godine. Tom ce prilikom hrvatsko izaslanstvo posjetiti tri indonezijska grada: Jakartu, Bandar Lampung na otoku Sumatri i Denpasar na otoku Baliju. Nakon potpisivanja Memoranduma o suradnji sa Sveucilištem u Bandar Lampungu na Sumatri, hrvatski znanstvenici posjetit ce državne i medunarodne institucije u Jakarti (Ministarstvo vanjskih poslova Republike Indonezije i Glavno tajništvo ASEAN-a) te održati dvije ljetne škole u otockim sveucilišnim centrima na Sumatri i Baliju.

Priopćenja