POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA ČLANOVE TREĆEG SAZIVA SAVJETA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno članku 17. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike  Hrvatske (Narodne novine, broj l24lll,16112) osnovan je Savjet Vlade Republike Hrvatske za

Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Savjet) koji pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske. Više o radu i ulozi Savjeta možete pronaći na sljedećoj poveznici https://hrvatiizvanrh.gov.hr/savjet-vlade-republike-hrvatske-za-hrvate-izvan-republike-hrvatske/781

Odlukom Vlade Republike Hrvatske članovima aktualnog drugog saziva Savjeta mandat istječe 7. rujna 2021. godine te je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio  Poziv zajednicama Hrvata u iseljeništvu te državama gdje Hrvati imaju status konstitutivnog naroda ili status manjine za predlaganje njihovih kandidata za članove trećeg saziva Savjeta.

U Savjet se imenuju 3 predstavnika hrvatskog iseljeništva iz Australije, te 1 predstavnik hrvatskog iseljeništva iz Novog Zelanda.

Cjeloviti tekst poziva nalazi se u privitku, a rok za dostavu prijedloga je 20. kolovoza 2021.

Molimo da svoje prijedloge zajedno s pripadajućom dokumentacijom (obrazloženje kandidature, životopis kandidata/kandidatkinje te dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu, kao i uvjerenje o nekažnjavanju) dostavite do navedenog roka putem elektronske pošte na adresu croemb.canberra@mvep.hr, a izvornike naknadno poštom na adresu: Embassy of the Republic of Croatia, 14 Jindalee Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia.  Za eventualne dodatno potrebne informacije ljubazno molimo obratiti se putem navedene adrese elektronske pošte ili u uredovno vrijeme na tel. +61 2 6286 6988.

POZIVPriopćenja