Objava o registraciji biraca za izbore za Europski parlament

O B J A V A B I R A C I M A IZBORI ZA CLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE održat ce se u NEDJELJU, 26. SVIBNJA 2019. Državnom izbornom povjerenstvu upucen je prijedlog za održavanje izbora u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Australiji prema konzularnoj nadležnosti kako slijedi: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Canberri (ACT) Generalni konzulat Republike Hrvatske u Sydneyu (NSW, QLD, NT) Generalni konzulat Republike Hrvatske u Melbourneu, (VIC, SA, TAS) Konzulat Republike Hrvatske u Perthu, (WA) ROK ZA PODNOšENJE ZAHTJEVA ZA PROVJERU PODATAKA U REGISTRU BIRACA, ZA PRETHODNU I AKTIVNU REGISTRACIJU ISTJECE U SRIJEDU, 15. SVIBNJA 2019. REGISTRACIJA BIRACA BIRACI KOJI IMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ Da bi pristupili glasovanju biraci s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji žele glasovati u Australiji trebaju podnijeti zahtjev za PRETHODNU REGISTRACIJU nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u kojem planiraju glasovati. Rok za podnošenje zahtjeva istjece 15. svibnja 2019. BIRACI KOJI NEMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ Za birace koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj provodi se AKTIVNA REGISTRACIJA. A. Ukoliko biraci posjeduju osobnu iskaznicu s adresom prebivališta izvan Republike Hrvatske bit ce registrirani po službenoj dužnosti za državu i konzularno podrucje prema adresi upisanoj u osobnoj iskaznici i ne moraju se aktivno registrirati. Ukoliko takvi biraci žele glasovati na podrucju drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva ili u Republici Hrvatskoj gdje ce boraviti na dan održavanja izbora, trebaju podnijeti zahtjev za PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE. Rok za podnošenje zahtjeva istjece 15. svibnja 2019. B. Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s adresom prebivališta izvan Republike Hrvatske podnose zahtjev za AKTIVNU REGISTRACIJU. Rok za podnošenje zahtjeva istjece 15. svibnja 2019. e-GRA?ANI Biraci koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Gradani mogu podnijeti zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju putem Sustava d-Gradani. Rok za podnošenje zahtjeva istjece 15. svibnja 2019. Obrasci zahtjeva dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr te u svim gore navedenim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Australiji. Zahtjevi, uz koje obvezno valja priložiti važeci identifikacijski dokument, se podnose: a.osobno u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u uredovno vrijeme naznaceno u objavi svakog predstavništva b.poštom (poštanski žig mora biti s datumom prije ili na dan isteka roka za registraciju) c.putem elektronske pošte ili telefaksom na adresu/telefax nadležnog predstavništva (zahtjevi trebaju biti zaprimljeni do kraja dana koji je odreden kao rok za registraciju). Kontakti za informacije i podnošenje zahtjeva za registraciju/provjeru podataka u registru biraca: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Canberri 14 Jindalee Crescent, O"Malley ACT 2606 tel. 02 6286 6988 fax: 02 6286 3544 e-mail: croemb.canberra@mvep.hr Generalni konzulat Republike Hrvatske u Sydneyu 4/379 Kent Street, Sydney NSW 2000 tel. 02 9299 8899 fax: 02 9299 8855 e-mail: crocons.sydney@mvep.hr Generalni konzulat Republike Hrvatske u Melbourneu 9/24 Albert Road, South Melbourne,VIC 3205 tel. 03 9699 2633 fax: 03 9699 8271 e-mail: GKRH.melbourne@mvep.hr Konzulat Republike Hrvatske u Perthu 9/68 St. George Terrace, Perth WA 6000 Tel. 08 9321 6044 fax: 08 9321 6240 e-mail: crocons.perth@mvep.hr Obrasce potrebne za registraciju možete skinuti ovdje: - za aktivnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u inozemstvu ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE - za prethodnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u RH ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

Priopćenja