Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske - objava biracima

VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U CANBERRI O B J A V A B I R A C I M A IZBORI ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE održat ce se u NEDJELJU, 22. PROSINCA 2019. OD 7.00 DO 19.00 SATI u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Canberri, 14 Jindalee Crescent, O"Malley ACT 2606. ROK ZA PODNOšENJE ZAHTJEVA ZA PROVJERU PODATAKA U REGISTRU BIRACA, ZA PRETHODNU I AKTIVNU REGISTRACIJU ISTJECE U SRIJEDU, 11. PROSINCA 2019. - Biraci koji imaju PREBIVALIšTE u Republici Hrvatskoj i ako žele glasovati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Australiji dužni su se PRETHODNO REGISTRIRATI. - Biraci koji nemaju PREBIVALIšTE u Republici Hrvatskoj kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj moraju se AKTIVNO REGISTRIRATI. Biraci kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati vec ce po službenoj dužnosti biti aktivno registrirani za državu i diplomatsko-konzularno podrucje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Biraci koji ce se na dan održavanja izbora nalaziti na podrucju druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi razlicitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE. - Biraci koji nemaju PREBIVALIšTE u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj. - Biraci koji imaju pristup sustavu e-Gradani mogu podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju i prethodnu registraciju putem ovog sustava. Zahtjevi za aktivnu i prethodnu registraciju podnose se OSOBNO Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Canberri i to radnim danom od 9.00 do 17.00 sati, a mogu se podnijeti i putem fax-a i e-mail adrese. Zahtjev treba sadržavati ime i prezime, OIB ili MBG, datum rodenja, adresu prebivališta, kontakt telefon ili e-mail adresu, kao i odabir registracije za prvi i/ili drugi krug glasovanja. Zahtjev se vlastorucno potpisuje, a uz njega se prilaže preslika važece identifikacijske isprave. Kontakt za informacije i podnošenje zahtjeva za registraciju/provjeru podataka u registru biraca: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Canberri 14 Jindalee Crescent, O"Malley ACT 2606 tel. 02 6286 6988, fax: 02 6286 3544, Email: croemb.canberra@mvep.hr Svi obrasci relevantnih zahtjeva za glasovanje za predsjednika RH dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske: https://uprava.gov.hr/predsjednicki-izbori-2019/13319

Priopćenja