Odluka o dodjeli potpore programima i projektima hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi za 2017. godinu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske donio je 21. prosinca o.g. Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi za 2017. godinu temeljem provedenog javnog natjecaja. Javni natjecaj se provodi s ciljem ocuvanja i poticanja kulturne, znanstvene , gospodarske, sportske i druge suradnje izmedu Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Predmetna odluka, s popisom program/projekata kojima je odobrena financijska pomoc u tekucoj godini, nalazi se u privitku. - Odluka o dodjeli potpore programima i projektima hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi za 2017. godinu

Priopćenja