Javni natjecaj za prijavu programa i projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i JAR-u

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natjecaj za prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. godinu. Financijska potpora dodijelit ce se udrugama i zajednicama hrvatskog iseljeništva u Argentinskoj Republici, Urugvaju i Paragvaju za: · programe i projekte usmjerene na ocuvanje hrvatskog kulturnog stvaralaštva · programe i projekte koji poticu društvene i kulturne djelatnosti na hrvatskom jeziku te kulturno-umjetnicki amaterizam hrvatskih zajednica · programe i projekte koji ukljucuju nakladnicke djelatnosti u izdavanju casopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku · programe i projekte koji ukljucuju antropološka istraživanja Prijave se dostavljaju Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Buenos Airesu, iskljucivo poštom uz napomenu: „Prijava na natjecaj“. Rok za podnošenje prijava pocinje teci od dana objave Natjecaja na službenim internetskim stranicama Veleposlanstva RH u Buenos Airesu https://mvep.gov.hr/ar i traje zakljucno mjesec dana od dana objave. Potrebna dokumentacija, nalazi se u privitku: - tekst Natjecaja na hrvatskom jeziku - opisni obrazac (na hrvatskom) - obrazac proracuna (na hrvatskom) - obrazac životopisa (na hrvatskom) Za više informacija: http://www.hrvatiizvanrh.hr

Priopćenja