NIKOSIJA

Veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Cipar sa sjedištem u Rimu, TomislavVidoševic, predao je u srijedu, 7. lipnja 2006 godine u Nikoziji, izvornike vjerodajnica predsjedniku Republike Cipar Tassosu Papadopoulusu, cime je službeno preuzeo dužnost izvanrednog i opunomocenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipar.

Veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Cipar sa sjedištem u Rimu, TomislavVidoševic, predao je u srijedu, 7. lipnja 2006 godine u Nikoziji, izvornike vjerodajnica predsjedniku Republike Cipar Tassosu Papadopoulusu, cime je službeno preuzeo dužnost izvanrednog i opunomocenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipar. Prilikom predaje vjerodajnica veleposlanik Vidoševic prenio je pozdrave predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesica i predsjednika Vlade Republike Hrvatske dr. Ive Sanadera, te su obostrano naglašeni prijateljski odnosi dvaju mediteranskih i europskih naroda i država. Takoder, istaknuto je da postoje mogucnosti za unaprijedenje suradnje na svim razinama. Veleposlanika Vidoševica je primio i predsjednik Parlamenta Republike Cipar, Demetris Christofias, te državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova Republike Cipar Sotos Zackheos.

Priopćenja