Natjecaj za prijavu projekata hrvatske manjine u Republici Italiji

Javni natjecaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu. Javni natjecaj Obrazac prijave Obrazac životopisa Obrazac proracuna Obrazac izjave

Priopćenja