La Sapienza

Na poziv prof. Giuseppea Burgia, direktora Istraživackog centra europskih i medunarodnih studija Sveucilišta „La Sapienza“ u Rimu, veleposlanik Tomislav Vidoševic je održao predavanje na temu „Pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji“ na Ekonomskom fakultetu Sveucilišta „La Sapienza“.

Na poziv prof. Giuseppea Burgia, direktora Istraživackog centra europskih i medunarodnih studija Sveucilišta „La Sapienza“ u Rimu, veleposlanik Tomislav Vidoševic je održao predavanje na temu „Pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji“ na Ekonomskom fakultetu Sveucilišta „La Sapienza“. Predavanje je održano grupi od tridesetak studenata postdiplomskog studija iz više od petnaest država Europske unije, te zemalja jugoistoka Europe i Azije, koji u sklopu programa Euro Sapienze – Istraživackog centra europskih i medunarodnih studija borave nekoliko tjedana u Nici (Francuska), Berlinu (Njemacka) i Rimu (Italija). Po završetku predavanja, veleposlanik je odgovorio na pitanja studenata.

Priopćenja