Zahtjev za aktivnu registraciju

Zahtjev za aktivnu registraciju u diplomatskim i konzularnim predstavništvima RH mailom, poštom ili faksom do 20. studenog 2013.!

Zahtjev za aktivnu registraciju u diplomatskim i konzularnim predstavništvima RH mailom, poštom ili faksom do 20. studenog 2013.! Zbog kratkoce roka za aktivnu registraciju, biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, radi glasanja u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, svoj zahtjev za aktivnu registraciju mogu poslati do 20. studenog 2013. poštom, mailom ili faksom uz obavezno priloženu presliku identifikacijske isprave odnosno uz skeniranu identifikacijsku ispravu. Obrazac zahtjeva za aktivnu registraciju možete preuzeti na web stranici Ministarstva uprave http://www.uprava.hr/default.aspx?id=13948 ili ovdje: Obrazac za prethodnu registraciju – za birace koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj Obrazac za aktivnu registraciju – za birace koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kraljevini švedskoj Engelbrektsplan 2 114 34 Stockholm šVEDSKA Fax: 0046 8 678 8320 e-mail: vrhstock@mvep.hr

Priopćenja