Upis djeteta rodenog u inozemstvu mladeg od 18 godina u maticu rodenih i knjigu državljana Republike Hrvatske

UPIS DJETETA RO?ENOG U INOZEMSTVU MLA?EG OD 18 GODINA U MATICU RO?ENIH I KNJIGU DRŽAVLJANA REPUBLIKE HRVATSKE Ako je barem jedan od roditelja u vrijeme djetetovog rodenja hrvatski državljanin i dijete nije napunilo 18 godina života, dijete može steci hrvatsko državljanstvo prirodenjem suglasno odredbama cl. 5 Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 222/92, 4/94) na nacin da se putem Veleposlanstva Republike Hrvatske u Stockholmu ili direktno u nadležnom maticnom uredu u Republici Hrvatskoj zatraži upis rodenja djeteta, suglasno odredbama cl. 41 Zakona o državnim maticama NN96/93) u maticu rodenih prema mjestu posljednjeg prebivališta roditelja u Republici Hrvatskoj, odnosno u centralnu evidenciju Grada Zagreba, ukoliko niti jedan od roditelja koji su hrvatski državljani nisu imali prebivalište u Republici Hrvatskoj i u knjigu državljana Republike Hrvatske. Za upis je potrebno dostaviti: · popunjeni obrazac koji se dobije u Veleposlanstvu; · preslike putovnica roditelja; · domovnice roditelja (ili barem jednog); · original Izvatka iz Porezne uprave za dijete (Personbevis sa Skatteverketa, s upisanim podacima o djetetu i oba roditelja), ovjeren pecatom Apostille koji se u Kraljevini švedskoj dobije kod Notarius Publicus i preveden na hrvatski jezik kod ovlaštenog prevoditelja ili u Veleposlanstvu (235 SEK po stranici prijevoda). Na sam zahtjev za upis djeteta u maticu rodenih i knjigu državljana se ne naplacuje pristojba, no ukoliko se želi posredstvom Veleposlanstva dobiti rodni list i domovnica, tada se placa pristojba u iznosu od 95 SEK kao zahtjev za konzularnu radnju plus 70 SEK po svakom dokumetnu.

Priopćenja