Suradnja u podrucju kulture, znanosti i obrazovanja RH i Latvije

Hrvatsko-latvijska kulturna, znanstvena i obrazovna suradnja Suradnja se temelji na Sporazumu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj suradnji (Zagreb, listopad 1999.) programima kulturne suradnje izmedu Ministarstva kulture RH i Ministarstva kulture RL, Ugovorom izmedu Vlade RH i RL o suradnji na podrucju znanosti, tehnologije i visoke naobrazbe (potpisan 2001.), te izravnim dogovorima izmedu ustanova i udruga koja još nije dovoljno razvijena.

Priopćenja