Raspored održavanja konzularnih dana

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO JADRAN MALMÖ
Husie Kyrkovag 100, 212 38 Malmö

20. 01. 2024.  subota
16. 02. 2024.  petak
16. 03. 2024.   subota
12. 04. 2024.  petak
 

HRVATSKA UDRUGA VELEBIT
GÖTEBORG
Hildedalsgatan 15, 417 05 Göteborg

19. 01. 2024.  petak
17. 02. 2024.  subota
15. 03. 2024.  petak
13. 04. 2024.  subota

Pisane vijesti