Raspored održavanja konzularnih dana

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO JADRAN MALMÖ
Husie Kyrkovag 100, 212 38 Malmö

20. 09. 2024. petak
25. 10. 2024. petak
14. 12. 2024. subota
 
HRVATSKA UDRUGA VELEBIT GÖTEBORG
Hildedalsgatan 15, 417 05 Göteborg

21. 09. 2024. subota
26. 10. 2024. subota
13. 12. 2024. petak

Pisane vijesti