Poziv zajednicama Hrvata za predlaganje predstavnika za clanove Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH

P O Z I V ZAJEDNICAMA HRVATA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA ZA CLANOVE SAVJETA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE Sukladno clanku 17. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN: 124/11, 16/12), Vlada Republike Hrvatske ce osnovati Savjet za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao savjetodavno tijelo Vlade koje joj pruža pomoc u stvaranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske imenuje clanove Savjeta, predstavnike Hrvata izvan Republike Hrvatske na mandat od 4 godine, na prijedlog Hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze. Sukladno cl. 18 i 19. navedenog Zakona, zajednice Hrvata svoje predstavnike u Savjet predlažu iz redova najznacajnijih i najbrojnijih udruga, organizacija, institucija ili drugih oblika organiziranja, osoba koje su uvažene u sredinama u kojima žive, angažirane na ocuvanju i jacanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapredenju odnosa sa svojom domovinom. Uz prijedlog predstavnika za Savjet, zajednice Hrvata podnose i pismeno obrazloženje kandidature kao i životopis predloženog predstavnika. Cl. 21. navedenog Zakona uredeno je kako zajednica Hrvata u Kraljevini švedskoj daje 1 (jednog) clana Savjeta. Zajednice Hrvata svoje prijedloge dostavljaju nadležnom Veleposlanstvu Republike Hrvatske, zakljucno s 10. studenim 2012. godine. Tekst Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u cijelosti je dostupan na linku koji se nalazi na lijevoj strani pocetne web stranice ovog Veleposlanstva.

P O Z I V ZAJEDNICAMA HRVATA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA ZA CLANOVE SAVJETA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE Sukladno clanku 17. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN: 124/11, 16/12), Vlada Republike Hrvatske ce osnovati Savjet za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao savjetodavno tijelo Vlade koje joj pruža pomoc u stvaranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske imenuje clanove Savjeta, predstavnike Hrvata izvan Republike Hrvatske na mandat od 4 godine, na prijedlog Hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze. Sukladno cl. 18 i 19. navedenog Zakona, zajednice Hrvata svoje predstavnike u Savjet predlažu iz redova najznacajnijih i najbrojnijih udruga, organizacija, institucija ili drugih oblika organiziranja, osoba koje su uvažene u sredinama u kojima žive, angažirane na ocuvanju i jacanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapredenju odnosa sa svojom domovinom. Uz prijedlog predstavnika za Savjet, zajednice Hrvata podnose i pismeno obrazloženje kandidature kao i životopis predloženog predstavnika. Cl. 21. navedenog Zakona uredeno je kako zajednica Hrvata u Kraljevini švedskoj daje 1 (jednog) clana Savjeta. Zajednice Hrvata svoje prijedloge dostavljaju nadležnom Veleposlanstvu Republike Hrvatske, zakljucno s 10. studenim 2012. godine. Tekst Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u cijelosti je dostupan na linku koji se nalazi na lijevoj strani pocetne web stranice ovog Veleposlanstva.

Priopćenja