Plan održavanja konzularnih dana za idućih 9 mjeseci

MALMÖ

(HD "Jadran", Husie Kyrkoväg 100; 212 38 Malmö)

         petak, 1. listopada 2021.            10:00 – 14:00h

         subota, 13. studenoga 2021.      10:00 – 14:00h

         petak, 10. prosinca 2021.             10:00 – 14:00h

         subota, 5. veljače 2022.            10:00 – 14:00h

         petak, 4. ožujka 2022.                   10:00 – 14:00h

         subota, 9. travnja 2022.               10:00 – 14:00h

         petak, 13. svibnja 2022.               10:00 – 14:00h

         petak , 3. lipnja 2022.                10:00 – 14:00h


GÖTEBORG

(HD "Velebit", Hildedalsgatan 15, 400 72 Göteborg)

         subota, 2. listopada 2021.           10:00 – 14:00h

         petak, 12. studenoga 2021.        10:00 – 14:00h

         subota, 11. prosinca 2021.          10:00 – 14:00h

         petak, 4. veljače 2022.              10:00 – 14:00h

         subota, 5. ožujka 2022.                10:00 – 14:00h

         petak, 8. travnja 2022.                  10:00 – 14:00h

         subota, 14. svibnja 2022.             10:00 – 14:00h

         subota, 4. lipnja 2022.                   10:00 – 14:00h

 

Napomena: Primat će se isključivo stranke koje su izvršile prethodnu najavu elektroničkom poštom vrhstock@mvep.hr i dobile termin sastanka. Svakako je potrebno navesti vrstu i kontakt podatke podnositelja zahtjeva (ime i prezime i broj telefona).Stranice