Obavijest o održavanju konzularnih dana

Konzularni dan ce se održati u Malmöu, u srijedu 10. prosinca 2014., od 12:00 do 18:00 sati u prostorijama HKD Jadran. Konzularni dan ce se održati u Göteborgu, u cetvrtak 11. prosinca 2014., od 12:00 do 18:00 sati u prostorijama HD Velebit.

Priopćenja