Najava održavanja konzularnog dana u Malmöu i Göteborgu

MALMÖ (HD "Jadran", Husie Kyrkoväg 100; 212 38 Malmö ) - subota, 18. ožujka 2017. (2017-03-18), od 09:00 do 13:00 h - subota, 20. svibnja 2017. (2017-05-20) od 09:00 do 13:00 h GÖTEBORG (HD "Velebit", Hildedalsgatan 15, 400 72 Göteborg) - subota, 22. travnja 2017. (2017-04-22), od 09:00 do 13:00 h - subota, 10. lipnja 2017. (2017-06-10) od 09.00 do 13:00 h

Priopćenja