Ministar zdravlja prim. Siniša Varga boravio u trodnevnoj radnoj posjeti u Kraljevini Švedskoj

Ministar zdravlja prim. Siniša Varga bio je u radnoj posjeti Kraljevini švedskoj od 1. do 3. lipnja 2015. kako bi se upoznao sa švedskim zdravstvenim sustavom i nacinom financiranja zdravstva, te upoznao švedsku stranu s reformama koje se provode i s kojim izazovima se suocava hrvatsko zdravstvo. Tijekom svog boravka, u Stockholmu susreo se je s ministrom zdravlja, javnog zdravstva i sporta g. Gabrielom Wikströmom s kojim je razmijenio gledišta o predstojecim prioritetima u zdravstvu, poglavito reformama i izazovima na crti poboljšanja zdravstvenih usluga, kao i o europskoj dimenziji javnog zdravstva. Tom prigodom ministar Varga uputio je poziv ministru Wikstromu da posjeti Hrvatsku. U Göteborgu, susreo se je s do-županicom regije Västra Götaland, Mrs. Lisbeth Schult i, gradonacelnicom gdom Lenom Malm, koje su ga upoznale s nacinom financiranja zdravstva od strane županije,odnosno grada. Sudjelovao je na okruglom stolu „Healthcare for the 21st Century“ na kojemu je švedska strana predstavila izazove s kojima ce se suocavati svijet u kontekstu zdravstvene zaštite i poboljšanja zdravstvenih standarda na crti upotrebe visoke tehnologije. . Tijekom posjete SALAR instituciji koja je krovna organizacija za financiranje javnog zdravstva i brigu za starije osobe u švedskoj, razgovarao je s g. Fredrik Westanderom koji ga je upoznao s parametrima mjerenja kvalitete u zdravstvu. Ujedno je posjetio Sveucilišnu bolnicu Sahlgrenska u Göteborgu, bolnicu Capio Geriatrik Dalen u Stockholmu, Sveucilišnu bolnicu u Uppsali, kako bi se upoznao sa sustavom upravljanja bolnicama i dostignucima u pojedinim medicinskim granama. U švedskim tvrtkama Ericsson i Elekta, razmijenio je stajališta vezana uz dosadašnju suradnju tvrtki s hrvatskim zdravstvenim sustavom, poglavito s najnovijim dostignucima u radioterapiji onkoloških bolesnika. Uz ministra Varge, na sastancima su nazocili vlp Anica Djamic, dr. Ivana švajgera, ravnatelja Agencije za akreditaciju i kvalitetu u zdravstvu i gdja Nike Pavic, tajnica Kabineta ministra.

Priopćenja