Izlaganje veleposlanika Mateka na "Europaforumu" u Hässleholmu

Veleposlanik Vladimir Matek bio je jedan od govornika prvoga dana jednotjednog "Europaforuma", manifestacije koja se vec desetu godinu uzastopce održava u Hässleholmu, na jugu švedske i najveca je manifestacija na europske teme u ovoj zemlji. Na ovogodišnjem skupu o europskim ce temama govoriti veci broj clanova švedske Vlade, sadašnjih i bivših europskim povjerenika, profesora na raznim švedskim i europskim sveucilištima i novinara koji u svojim listovima prate EU-tematiku, a Hrvatska je – kao buduca nova clanica – bila svojevrsni pocasni gost na samome otvaranju jubilarnog – desetoga – Foruma.

Pošto je predstavio kljucne elemente hrvatske politike – razloge zašto se Hrvatska toliko trudila da ude u Uniju i opcenito u sustav euro-atlantskih integracija i kroz prikaz pregovarackog procesa koji je bio mnogo složeniji nego u prethodnim proširenjima, veleposlanik Matek – govorio je nazocnima i o osnovnim odrednicama hrvatske vanjske i unutrašnje politike, te o odnosima sa susjedima. Izlaganje je pobudilo zanimanje publike u kojoj je bilo i više clanova švedskog parlamenta, gradonacelnik, predsjednik gradske skupštine i više lokalnih politicara, a medu njima i voditelj Skupine za meduparlamentarnu suradnju s Hrvatskom u švedskom Parlamentu Hans Wallmark, cija je to izborna jedinica - pa je veleposlanik na kraju odgovorio i na veci broj pitanja – medu kojima je nazocne posebno zanimalo namjerava li i kada Hrvatska pristupiti "Shengenskoj" skupini zemalja medu kojima više nema granicne kontrole, do toga hoce li i kada pristupiti "euro-zoni" …

Priopćenja