Izbori za zastupnike u Europski parlament

OBJAVA BIRACIMA:Izbori za zastupnike u Europski parlament održat ce se u subotu 13. travnja 2013. godine i nedjelju 14. travnja 2013. godine za sve birace koji ce glasovati izvan Republike Hrvatske. Pozivamo birace da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar biraca zakljucno do srijede 03. travnja 2013. godine. Uvid u registar biraca moguce je ostvariti na internetskim stranicama Ministarstva uprave: http://www.uprava.hr/default.aspx?id=13789 Zahtjev za prethodnu registraciju Zahtjev za aktivnu registraciju

OBJAVA BIRACIMA Predsjednik Republike Hrvatske je dana 1. ožujka 2013. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za clanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu 4. ožujka 2013. godine, a objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 27 od 4. ožujka 2013. godine. Izbori u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu održat ce se u subotu 13. travnja 2013. godine i nedjelju 14. travnja 2013. godine. Uvjet za ostvarivanje prava na glasovanje u VRH Stockholm je: - Prethodna registracija– za birace koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj; - Aktivna registracija– za birace koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u inozemstvu zahtjev za prethodnu registraciju podnose u najbližoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu. Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za aktivnu registraciju podnose u najbližoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, odnosno nadležnom uredu državne uprave u Republici Hrvatskoj, ako na dan izbora borave u Republici Hrvatskoj. Zahtjevi za prethodnu i aktivnu registraciju mogu se podnositi osobno, putem pošte, faksa i e-maila Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu. U svim slucajevima podnositelj zahtjeva mora vlastorucno potpisati zahtjev. Kada se zahtjev šalje putem pošte, faksa ili e-maila (skenirano) podnositelj zahtjeva mora priložiti i presliku valjanog identifikacijskog dokumenta, te OIB ili MBG. Adresa Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu je Engelbrektsplan 2, 11434 Stockholm. Brojevi telefona za prethodnu registraciju su 08/4405283 i 08/4405 280 (svakim radnim danom od 09.00 do 17.00 sati). Broj faksa je 08/678 8320, a e-mail adresa croemb.stockholm@mvep.hr. Zahtjevi za prethodnu i aktivnu registraciju mogu se podnositi zakljucno sa srijedom, 3. travnja 2013. godine. Uvid u registar biraca moguce je ostvariti na internetskim stranicama Ministarstva uprave: http://www.uprava.hr/default.aspx?id=13789, te su na istoj stranici dostupni svi potrebni obrasci za aktivnu i prethodnu registraciju. Zahtjev za prethodnu registraciju Zahtjev za aktivnu registraciju

Priopćenja