Radionica "Uloga Ministarstva vanjskih poslova u pregovorima o prikljucenju EU"

Centar izvrsnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske u suradnji s Centrom izvrsnosti Ministarstva vanjskih poslova Republike Albanije i Zakladom Friedrich Ebert u Albaniji, 17. i 18. svibnja 2017. je u Tirani održao seminar i radionicu namijenjenu predstavnicima albanskog Ministarstva vanjskih poslova i civilnog društva Albanije. Predavac je bila Ivana Porges, ministar savjetnik u Upravi za europske poslove MVEP-a i bivša zamjenica voditeljice Ureda glavnog pregovaraca, koja je predstavila pripremu i uspostavljanje hrvatskog modela pretpristupnih pregovora RH s EU. Na otvaranju radionice, pozdravni govor sudionicima je uputila veleposlanica Sanja Bujas-Juraga.

Priopćenja