Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor – objava biracima

POZIV NA PRETHODNU/AKTIVNU REGISTRACIJU BIRACA ZA GLASOVANJE U INOZEMSTVU ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR Predsjednik Republike Hrvatske je 20. svibnja 2020. donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori na birackim mjestima u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu održat ce se u subotu 4. srpnja i u nedjelju 5. srpnja 2020. Hrvatski državljani u Albaniji moci ce glasovati na birackom mjestu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Tirani na adresi Rruga Gjeneral Nikols, Nd. 10, H.1, Kati 7 1010 Tirana, Albanija, u subotu 4. srpnja 2020. i nedjelju 5. srpnja 2020. u vremenu od 7:00 do 19:00 sati.. Pozivaju se biraci, pripadnici nacionalnih manjina, koji ce navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim upravnim tijelom županije odnosno Grada Zagreba koje vodi registar biraca. Podsjecamo birace da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti, osim onih koji nisu upisani u registar biraca. Hrvatski državljani, koji žele glasovati u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Tirani trebaju obaviti PRETHODNU ili AKTIVNU registraciju, ovisno o tome imaju li prebivalište u Republici Hrvatskoj ili nemaju. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj trebaju Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Tirani dostaviti ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU biraca s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Hrvatski državljani kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati. Hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji ne posjeduju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske trebaju Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Tirani dostaviti ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU Podsjecamo birace koji imaju vjerodajnice i pristup aplikaciji e-Gradani da zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju mogu podnijeti putem iste. Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasanja potvrdom koju izdaje Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Tirani. Zahtjeve za PRETHODNU ili AKTIVNU registraciju moguce je podnijeti Veleposlanstvu RH u Tirani do 24. lipnja 2020. godine. Pozivamo Vas da prije podnošenja zahtjeva za prethodnu/aktivnu registraciju provjerite imate li prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu uvidom u registar biraca na internetskim stranicama Ministarstva uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ Zahtjev za PRETHODNU ili AKTIVNU registraciju biraca mogu podnijeti Veleposlanstvu RH u Tirani putem emaila: osobno ili poštom na adresi Veleposlanstva: Rruga Gjeneral Nikols, Nd. 10, H.1, Kati 7, 1010 Tirana, Albanija. na email: vrhtirana@mvep.hr Prilikom slanja zahtjeva za PRETHODNU ili AKTIVNU registraciju biraca, uz ispunjeni obrazac zahtjeva, obvezno je priložiti i presliku putovnice ili osobne iskaznice RH. Više informacija o održavanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor moguce je pronaci na internetskim stranicama: Državnog izbornog povjerenstva: www.izbori.hr Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/ U prilogu ove obavijesti nalaze se sljedeci obrasci: ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

Priopćenja