Kontakt i radno vrijeme

Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji
Rue d'Arlon 108
1040 Brussels
BELGIUM
Tel 0032 2 436 7102, 0032 2 436 7100
Fax 0032 2 436 7199
hr.perm.rep@mvep.hr

Uredovno vrijeme Predstavništva:
• ponedjeljak-petak 9,00-17,00

 


Prikaz veće karte