Udstedelse af recepter til medicin i Republikken Kroatien

UDSTEDELSE AF RECEPTER TIL MEDICIN I REPUBLIKKEN KROATIEN LOVENS RAMMER ER: Lov om medicin ("Statstidende", nummer 76/2013) Regulativ om fremgangsmåden for opdeling af medicin i grupper samt lagens udskrivelse af medicin og udstedelse af recepter ("Statstidende" nummer 86/2013 og 90/2013) LÆGENS UDSKRIVELSE AF MEDICIN Personen, bemyndiget/autoriseret til at udskrive medicin i Republikken Kroatien er en medicinsk lage, henholdsvis en uddannet tandlage. Den autoriserede person som udskriver recepter i EU medlemslande er den person, som på baggrund af lovgivningen i det pågaldende land er defineret som sådan. VEDR. RECEPTER Receptens indhold er reguleret i art. 16. i Regulativet, som i sin helhed er afstemt med Komissionens Direktiv for anvendelse, som har betegnelsen 2012/52/EU af 20. december 2012. Den omhandler de forholdsregler, som muliggor godkendelse af lagelige recepter, udskrevet i andre lande, medlemmer af Den Europaiske Union (SL L 356, 22. 12. 2012). Recepter, udskrevet af en autoriseret lage i medlemslandet, og som indeholder alle oplysninger ifolge Direktivets Annex 2012/52/EU vil blive godkendt af kroatiske apotekere og på baggrund af dem vil patienten kunne få udleveret (kobe) medicin i et kroatisk apotek. Recepter til antibiotika er gyldige i 3 dage og en recept til engangsbrug i 15 dage. En recept til narkotika i 5 dage fra receptens udstedelse. Dette galder for recepter udstedt i Republikken Kroatien. En recept til udlevering af medicin flere gange kan maksimalt bruges 12 gange, hvilket i de fleste tilfalde betyder et år (afhangigt af indpakningen), med den autoriserede persons angivelse af hvor mange gange medicinen er blevet udleveret. Ifolge dette vil den uddannede farmaceut kunne udlevere medicinen på apoteket maksimum igennem et år, medmindre den autoriserede person fra medlemslandet har anbefalet noget andet. Medicin, som indeholder narkotiske stoffer kan udleveres på baggrund af en recept, som angiver den fornodne mangde, nodvendig til brug i maksimum 30 dage. Den samlede mangde af den udskrevne narkotika for 30 dages anvendelse må ikke vare storre end: 1. 0,6 g buprenorfin, 2. 6,0 g morfin, 3. 15,0 g pentazocin, 4. 7,5 g kodein, 5. 1,0 g fentanil 6. 2,4 g metadon, 7. 15 g oxicodon. Hvad angår medicinsk behandling af personer, som er afhangige af narkotiske stoffer, samt personer som er under behandling for ondartede sygdomme, kan disse til eget brug medbringe den mangde af medicin, som er tilstrakkelig og nodvendig for maksimum en måneds brug. Hvis der er tale om en person, som er afhangig af narkotiske stoffer og som agter at opholde sig i Kroatien i langere tid, skal den pågaldende henvende sig til narmeste Center for behandling af afhangigheden, hvor den ansvarlige lage vil forsyne pågaldende med recept til fortsat terapi, i lighed med patienter fra Republikken Kroatien. Ifolge anbefalinger fra Den Europaiske Kommission, kan lagen, hvis der er tale om behandling af en person som lider af en ondartet sygdom, kun udskrive recept til en gangs brug. Reglerne for godkendelse af recepter, udskrevet i andre EU medlemslande vil trade i kraft den 25. oktober 2013. Ikke receptpligtig medicin kan kobes i kroatiske apoteker uden begransninger.

Press releases